BHP w magazynie – co powinno obejmować?

BHP w magazynie – co powinno obejmować?
Magdalena Gawior
Pozostałe
Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Bezpieczeństwo i higiena pracy to jeden z najważniejszych aspektów, o które zadbać musi pracodawca. Zagadnienie to jest wystarczająco obszerne, by specjalistami od BHP mogli zostać wyłącznie absolwenci odpowiednich studiów wyższych – są jednak rzeczy, o które możesz zadbać niezależnie od wiedzy, jaką posiadasz.

Oznaczenia w miejscu pracy

Bardzo ważną częścią bezpieczeństwa i higieny pracy jest zadbanie o dobre poinformowanie pracowników o procedurach wykonywania zawodowych obowiązków oraz reagowania na nagłe sytuacje. Co to oznacza? Każde stanowisko powinno mieć opracowany algorytm postępowania, który umożliwi bezpieczne i optymalne wykonywanie obowiązków. Tworząc tego typu wytyczne musisz pamiętać o panujących regulacjach prawnych, możliwościach fizycznych swoich pracowników, a także ich bezpieczeństwie. Istotne jest również napisanie regulaminów, które będą określały zasady postępowania podczas pracy z określonymi maszynami lub podczas wykonywania danych czynności. Kolejnym istotnym punktem jest zadbanie, by wszyscy pracownicy otrzymali odpowiednie przeszkolenie w zakresie postępowania przy wypadkach. W tym celu musisz zatrudnić osobę, która będzie posiadała odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia instruktażu. Pomocne może się jednak okazać również umieszczenie odpowiednich oznaczeń w miejscu pracy – pomocne są na przykład piktogramy przeciwpożarowe oraz znaki kierujące pracowników do wyjść ewakuacyjnych.

Uprzedzaj wydarzenia – zadbaj o bezpieczeństwo poruszania się

Wiele wypadków w miejscach pracy związanych jest z poślizgnięciem się pracowników na podłodze. Czasami może to być wina pośpiechu, w innym przypadku – niezauważenia świeżo umytej podłogi. Bardzo ważne jest odpowiednie oznaczanie wszelkich śliskich powierzchni, zarówno tych wykonanych z materiałów ułatwiających stracenie równowagi, jak i tych, które tymczasowo stwarzają zagrożenie (na przykład poprzez umycie wodą). Dodatkowymi czynnikami, sprawiającymi, że znacznie częściej może dochodzić do wypadków, są zanieczyszczenia. Nanoszenie pyłu czy brudu na posadzki może być wynikiem poruszania się pracowników między dworem a miejscem pracy lub też wykonywania obowiązków zawodowych związanych z pracą maszyn i używaniem różnych substancji. Nie wszystkim takim wydarzeniom da się zapobiegać, ale pomocne może okazać się zatrudnienie pracownika, który zadba o porządek oraz umieszczenie wycieraczki pod drzwi przy wejściu do zakładu pracy.

Praca z maszynami i pojazdami

Innym niebezpiecznym aspektem pracy na hali produkcyjnej może być używanie maszyn i pojazdów. Niektóre urządzenia stwarzają zagrożenie ze względu na posiadanie nieosłoniętych, ostrych lub obracających się elementów. Dodatkowym niebezpieczeństwem może być ograniczona widoczność podczas pracy – na przykład, jeśli kierowca jakiegoś pojazdu nie widzi osób wychodzących z innych hal i pomieszczeń. Z tego powodu dobrą praktyką jest wydzielenie optymalnych stanowisk pracy, zapewnienie pracownikom odzieży ochronnej, wytyczenie tras poruszania się pojazdów oraz oznaczenie przejść dla pracowników krzyżujących się z tymi trasami.

Zadbaj o mobilność elementów magazynowych

Bezpieczeństwo i higiena pracy to nie tylko reagowanie na kryzysowe sytuacje. To również dbanie, by praca osób, które zatrudniasz, była dostosowana do ich potrzeb i możliwości. W tym celu warto rozwijać logistykę i algorytmy postępowania, z których korzystasz w czasie pracy. Na przykład, organizując przestrzeń magazynową, możesz wykorzystać regały przejezdne, które pozwalają na swobodne projektowanie i korzystanie z ogromnej części powierzchni magazynowej. W ten sposób nie tylko postępujesz ekonomicznie i oszczędzasz – ułatwiasz również pracę swoim podwładnym. Regały przejezdne sprzyjają stosowaniu zasady FIFO i ułatwiają wykonywanie prac logistycznych związanych z przechowywaniem.

Fot. materiał firmy OMV

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*